Систем за вентилација

  • Ventilation System Heat Recovery  for Clinic Touch Control Panel Energy Saving

    Враќање на топлина на системот за вентилација за заштеда на енергија на контролната табла на допир на клиниката

    Системот за вентилација се заснова на употреба на специјална опрема за испраќање свеж воздух во просторијата од едната страна на затворена просторија, а потоа испуштање од другата страна кон надвор со помош на специјална опрема, формирајќи „поле за проток на свеж воздух“ во затворен простор. ги задоволува потребите за вентилација на свеж воздух во затворените простории. Планот за имплементација е да се користи висок притисок на ветерот и вентилатори со голем проток, потпирајќи се на механичка сила за да се испрати воздух од едната страна во просторијата, а од другата страна да се користи специјално дизајниран издувен вентилатор за испуштање кон надвор, принудувајќи да се формираат поле за проток на свеж воздух во системот. При снабдување со воздух, воздухот што влегува во просторијата се филтрира, дезинфицира, стерилизира, се оксигенира и претходно се загрева (во зима).